Anders Kron


Anders Kron är advokat och delägare. Anders arbetar företrädesvis med  kommersiell avtalsrätt, bolagsrätt, uppstart av företagsverksamhet, arbetsrätt och tvistelösning.

Anders har stor erfarenhet av arbete med utländska klienter som önskar etablera sig i Sverige och biträder företrädesvis ägarledda affärsverksamheter med anknytning till Öresundsregionen.

Anders åtar sig uppdrag som försvarare  s k EKO-mål, såsom bokföringsbrott, skattebrott, penningtvättbrott m m

Anders studerade i Lund, avlade jur kand examen år 1990 och blev medlem i Sveriges advokatsamfund år 1997.

Under åren 1991 till 2018 har Anders varit verksam på andra advokatbyråer.

Verksamhetsområden

  • Kommersiell avtalsrätt
  • Bolagsrätt
  • Arbetsrätt
  • Tvistelösning
  • Brottmål (EKO-mål)

 

ANDERS KRON
Advokat / Partner

kronadvokater
Rundelsgatan 16
211 36 Malmö, Sweden
Phone + 46 40 627 07 20
Direct + 46 40 627 07 23
Mobile + 46 707 53 04 12
Fax +46 40 627 07 30

anders.kron@kronadvokater.se