Monique Carden


Monique Carden är advokat och delägare. Monique arbetar främst med frågor inom skadestånds- och försäkringsrätt och biträder klienter i tvister mot skadevållare och försäkringsbolag och har stor vana av processföring i domstol. Monique är ledamot i Skadeståndskollegiet.

Monique arbetar frekvent med komplicerade fastighetsfrågor och har lång erfarenhet av tvister avseende byggnation och fel i fastighet.

Monique studerade i Lund och avlade jur kand examen år 1991. Efter avlagd examen arbetade hon som notarie vid Göteborgs tingsrätt och kronofogdemyndigheten i Göteborg. Monique blev medlem i Sveriges Advokatsamfund 2000.

Under åren 1994 till 2018 har Monique varit verksam på andra advokatbyråer.

Verksamhetsområden

  • Försäkringsrätt
  • Skadeståndsrätt
  • Fastighetsrätt
  • Kommersiell avtalsrätt
  • Tvistelösning
  • Brottmål

 

MONIQUE CARDEN
Advokat / Partner

kronadvokater
Jungmansgatan 12
211 11 Malmö, Sweden
Phone + 46 40 627 07 20
Direct + 46 40 627 07 21
Mobile + 46 708 73 82 96
Fax +46 40 627 07 30

monique.carden@kronadvokater.se