Victor Gullers Ahlin

Victor Gullers Ahlin är advokat och han arbetar främst inom skadestånds- och försäkringsrätt, fastighetsrätt, migrationsrätt samt som målsägandebiträde.

Victor biträder privatpersoner och företag i frågor rörande försäkringsrätt, innefattande frågor om ersättning för arbetsskada, sjukpenning och assistansersättning.

Han arbetar även med migrationsrätt, bl.a. avseende rätten till arbetstillstånd, uppehållstillstånd, medborgarskap samt förlängning av nämnda tillstånd.

I rollen som målsägandebiträde biträder Victor brottsoffer i brottmålsprocessen.

Victor studerade i Lund och avlade jur kand examen i juni år 2017 och har arbetat hos kronadvokater sedan september 2017.

Verksamhetsområden

  • Fastighetsrätt
  • Försäkringsrätt
  • Migration
  • Skadeståndsrätt
  • Målsägandebiträde


VICTOR GULLERS AHLIN
Advokat

kronadvokater
Rundelsgatan 16
211 36 Malmö, Sweden
Phone + 46 40 627 07 20
Direct + 46 40- 627 07 27
Mobile + 46 708 738 821
Fax +46 40 627 07 30

victor.gullersahlin@kronadvokater.se