Några korta råd om epatraktorer / A-traktorer.

Några korta råd om epatraktorer / A-traktorer.

Att man använt sig av en professionell verkstad för ombyggnad och att fordonet godkänts vid registreringsbesiktning innebär inte alltid att fordonet faktiskt är en A-traktor.

Precis som med en personbil så måste man själv ha koll på vilka regler som gäller och på fordonets skick. I annat fall riskerar den som använder fordonet att bli misstänkt för olovlig körning om man saknar körkort för personbil. I två rättsfall år 2022 har Svea Hovrätt och Hovrätten över Skåne och Blekinge slagit fast att en A-traktor, som kan köras fortare än 30 km/h eller som har ett baksäte och bagage som kan användas för passagerare eller för last, är att ses som en personbil. För den som endast har ett AM-körkort så betyder det att man inte är behörig att köra fordonet. Det är därför viktigt att man har koll på reglerna och att man regelbundet kontrollerar fordonet och åtgärdar eventuella fel och brister så snart man upptäcker dem för att undvika att själv råka illa ut om en ombyggnad av fordonet inte blivit rätt från börja

11 augusti 2023

Nya hemsidan tar form

Nu har äntligen vår nya hemsida släppts

26 maj 2023

Rundvandring i nya Malmö tingsrätt.

Kron Advokater på rundvandring i nya Malmö tingsrätt. En fantastisk byggnad och ett lyft för domstolen och Malmö.

09 januari 2023

Gravidförsäkring

Rekommendation är teckna gravidförsäkring så att ni tecknar skydd för barnet innan det är fött. Komplikationer vid födseln kan medföra uteblivet eller försenat försäkringsskydd. Jämför barnförsäkringar eftersom försäkringarna skiljer sig åt.

Åk till toppen