Om Kron Advokater

Kron Advokater erbjuder kvalificerad juridisk rådgivning inom arbetsrätt, brottmål, bolagsrätt, familjerätt, fastighetsrätt, kommersiell avtalsrätt, migrationsrätt, skadeståndsrätt

Företagsverksamhet är i ständig förändring, liksom de lagar, förordningar och andra bestämmelser som företag, föreningar, organisationer och myndigheter har att förhålla sig till i sin dagliga verksamhet.

Bolagsrätten har en stor plats i våra klienters vardag och reglerna som aktualiseras är avgörande för vilka val klienten gör i samband med att en affär ska genomföras, när avtal ska ingås.

Vi är intresserade av klienternas verksamhet. Vi är engagerade och nyfikna, både som jurister och människor. Vi följer vad som händer i omvärlden och vi strävar efter att alltid ligga steget före.

Genom ett kontinuerligt och nära samarbete med våra klienter kan vi fånga upp behov, utmaningar och risker. Med denna information och vår juridiska kompetens, kan vi leverera ett utmärkt underlag till våra klienter så att de gör rätt val, fattar rätt beslut.

kronadvokater är en effektiv och engagerad partner till våra klienter. Vi fokuserar på nytta och mervärde för våra klienter.

Möt vårat team

Åk till toppen