Advokat/Partner

Alexandra Hall

Alexandra Hall är advokat och delägare. Alexandra arbetar främst inom brottmål, både som offentlig och privat försvarare samt som målsägandebiträde. Alexandra arbetar även med familjerättsliga ärenden, migrationsrättsliga ärenden samt ärenden gällande personskador.

Alexandra studerade vid Lunds universitet och avlade jur kand examen år 1993. Alexandra blev medlem av Sveriges Advokatsamfund år 2000.

Under åren 1994 tom 2021 har Alexandra varit verksam på annan advokatbyrå.

Verksamhetsområden

  • Brottmål
  • Familjerätt
  • Migrationsrätt
  • Skadeståndsrätt

kronadvokater
Rundelsgatan 16
211 36 Malmö, Sweden
Direct + 46 40 627 07 26
Mobile + 46 767 24 47 00

alexandra.hall@kronadvokater.se

Åk till toppen