Advokat / Partner

Krister Axelsson

Krister Axelsson är advokat och delägare. Kristers huvudsakliga verksamhetsinriktning är fastighetsrätt, entreprenadrätt, hyresrätt, föreningsrätt, bostadsrätt, allmän affärsjuridik och tvistelösning.

Krister arbetar som rådgivare främst inom fastighetsbranschen. Han har flerårig erfarenhet av fastighetsöverlåtelser och ombildning av hyresrätt till bostadsrätt.

Krister är förordnad av Boverket att utfärda intyg avseende bostadsrättsföreningars ekonomiska planer och Krister åtar sig även uppdrag som likvidator.

Krister avlade jur kand examen år 1995 i Lund och gjorde därefter tingstjänstgöring vid Kristianstads tingsrätt. Krister har sedan arbetat som fastighetsjurist hos Fastighetsägarna och SBC (Sveriges Bostadsrätts Centrum). Krister blev medlem i Sveriges advokatsamfund 2007.

Under åren 2007 till 2018 har Krister varit verksam på andra advokatbyråer.

Verksamhetsområden

  • Bolagsrätt
  • Fastighetsrätt
  • Bostadsrätt
  • Kommersiell hyresrätt
  • Obeståndsrätt
  • Tvistelösning

kronadvokater
Rundelsgatan 16
211 36 Malmö, Sweden
Direct + 46 40 627 07 22
Mobile + 46 733 54 57 72

krister.axelsson@kronadvokater.se

Åk till toppen