Advokat / Partner

Martin Nilsson

Martin Nilsson är advokat och delägare. Martins huvudsakliga verksamhetsinriktning är fastighetsrätt, förenings- och bostadsrätt, entreprenadrätt, företagsöverlåtelser,  allmän affärsjuridik och tvistelösning.

Martin är verksam som rådgivare åt företag, fastighetsägare och bostadsrättsföreningar. Han har flerårig erfarenhet av bolags- och fastighetstransaktioner, ombildning av hyresrätt till bostadsrätt samt tvistelösning.

Martin är förordnad av Boverket att granska och utfärda intyg avseende bostadsrättsföreningars ekonomiska planer. Martin åtar sig även uppdrag som likvidator.

Martin avlade jur kand examen år 1999, var därefter och fram till 2003 verksam som bolagsjurist och blev medlem i Sveriges advokatsamfund år 2006.

Under åren 2003 till 2018 har Martin varit verksam på andra advokatbyråer.

Verksamhetsområden

  • Bolagsrätt
  • Företagsöverlåtelser
  • Fastighetsrätt
  • Kommersiell hyresrätt
  • Obeståndsrätt
  • Tvistelösning
  • Brottmål

kronadvokater
Rundelsgatan 16
211 36 Malmö, Sweden
Direct + 46 40 627 07 25
Mobile + 46 733 54 57 71


martin.nilsson@kronadvokater.se

Åk till toppen