Advokat / Partner

Monique Carden

Monique Carden är advokat och delägare.

Hon arbetar som privat och offentlig försvarare för företag och företagsledningar i straffrättsliga ärenden och hon biträder även privatpersoner i dessa frågor.

Monique har över 30 års erfarenhet av att biträda privatpersoner och företag i frågor inom skadestånd- och försäkringsrätt, omfattande såväl person- som sakskador. Vidare är Monique sedan femton år tillbaka ledamot av Skadeståndskollegiet. Gällande försäkringsrättsliga frågor har hon varit advokatsamfundet behjälplig vid yttrande över framtida lagförslag.

Monique arbetar frekvent med komplicerade fastighetsfrågor och hon har lång erfarenhet av tvister avseende byggnation, entreprenad och fel i fastighet. Hon har framgångsrikt fört mål upp i Högsta Domstolen.

Monique studerade i Lund och avlade jur kand examen år 1991. Monique blev medlem av Sveriges Advokatsamfund 2000.

.

Verksamhetsområden

  • Brottmål
  • Ekobrott
  • Fastighetsrätt
  • Försäkringsrätt
  • Kommersiell avtalsrätt
  • Migration
  • Skadeståndsrätt
  • Socialförsäkringsrätt
  • Tvistelösning

kronadvokater
Rundelsgatan 16
211 36 Malmö, Sweden
Phone + 46 40 627 07 20
Direct + 46 40 627 07 21
Mobile + 46 708 73 82 96

monique.carden@kronadvokater.se

Åk till toppen